Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Stanowi nieodłączną część życia dziecka. Aktywność ruchowa pobudza i stymuluje rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, społecznej, estetycznej, umysłowej i emocjonalnej oraz zapewnia jego optymalny rozwój i zdrowie. Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Chcąc sprostać wymaganiom oraz naturalnym potrzebom ruchu naszych wychowanków organizujemy szereg różnorodnych zabaw i zajęć o charakterze sportowo- rekreacyjnym. Dzieci systematycznie uczestniczą w zabawach i zajęciach ruchowych:

 • ćwiczeniach porannych,
 • grach i zabawach ruchowych,
 • zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • zajęciach dodatkowych o charakterze sportowym (m.in. zumba, mini koszykówka, mini hokej, piłka nożna, joga)
 • zabawach na terenie placu zabaw i ogrodu przedszkolnego,
 • festynach sportowych.

Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi, klubami sportowymi,  znanymi sportowcami i trenerami. Dzieci czynnie biorą udział w różnorodnych turniejach, zawodach i imprezach sportowych. Nabywają umiejętności sportowej rywalizacji fair-play, współpracy w zespole, tolerancji i radzenia sobie z porażką. Rywalizują w :

 •  turniejach piłki nożnej,
 • turniejach sportowych,
 • mitingach lekkoatletycznych,
 • zawodach pływackich,
 • zawodach rowerowych,
 • przeglądach tanecznych.

W naszym przedszkolu opracowany został także program innowacji zdrowotnej „Na sportowo rosnę zdrowo”. W ramach jego realizacji dzieci uczestniczyły w zajęciach, grach i zabawach sportowych  prowadzonych przez nauczycieli oraz trenerów różnych dyscyplin sportowych. Odbywały sie także zajęcia o charakterze kulinarnym mające na celu wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych. Aktualnie wybrane zagadnienia z tego programu realizowane są w poszczególnych grupach wiekowych.
Przedszkole posiada również parking rowerowy, który swoim hasłem „ROWEREM DO PRZEDSZKOLA” zachęca zarówno dzieci jak i rodziców do kolejnej formy ruchu na świeżym powietrzu.