W roku szkolnym 2023/2024 praca w grupach prowadzona jest w oparciu o programy:

„Kocham przedszkole” WSiP autorstwa Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla 5-6latków

 

Od 6:00-7.30

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

7:30 - 8:15

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:15 – 8:30

Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

8:30 – 9:00

I śniadanie ( w tym czynności higieniczno – porządkowe)

9:00 – 9:45

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9:45 – 11:00

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu np. w ogrodzie. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

11:00 – 11:30

Zabawa ruchowa i czynności higieniczno porządkowe
II śniadanie

11:30 – 12:00

Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej. Języki obce.

12:00 – 13:15

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym i/lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy badawcze w przedszkolu i na terenie.

13:15 – 13:30

Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno porządkowe

13:30 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:30

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści. Zabawy tematyczne i zabawy według zainteresowań dzieci.

14:30 – 15:30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze i / lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody

15.30 – 17.00

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.