Zajęcia z j. angielskiego w naszym przedszkolu prowadzone są w oparciu o Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych, autorstwa: Marioli Boguckiej, Doroty Łoś.  Program jest zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017

 

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w grupach 3-4- latków po 15 minut i w grupach 5-6-latków po 30 minut.

 

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia inspirują do działań twórczych oraz wyzwalają dziecięcą wyobraźnię. Dzieci rozwijają nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Uczą się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Tematyka zajęć oscyluje wokół najbliższego otoczenia dziecka, dotyczy m. in: przedstawiania się i powitania, kolorów, zabawek, jedzenia, części ciała, ubrań, rodziny, zwierząt, pogody, pór roku, wykonywania prostych czynności. Podczas zajęć oglądamy i czytamy bajki w języku obcym, które są następnie omawiane. Starsze dzieci śpiewają piosenki i mówią wierszyki podczas ważnych uroczystości przedszkolnych.

 

Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania i ciekawe pomoce dydaktyczne. Przedszkolaki z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, uczą się nowych słówek, piosenek i wierszyków, co z pewnością zaprocentuje w dalszych latach edukacji językowej.
Dzieci uczą się języka angielskiego metodą TPR (reagowania całym ciałem), audiolingwalną (nacisk położony jest na słuchanie, potem dopiero uczeń zaczyna mówić, czytać i pisać), audiowizualną (łączenie fonii z wizją,) oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku ( Action-based Approach ), drama (odgrywanie prostych scenek, dialogów, wcielanie się w różne postacie, zwierzęta itp. przygotowywanie przedstawień), metoda komunikacyjna (stwarzanie sytuacji, w których możliwa jest komunikacja w języku obcym)