Dyrektorem przedszkola jest mgr Iwona Olejnik
Wicedyrektorem przedszkola jest mgr Aleksandra Korpys


Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną po kierunkach: pedagogika przedszkolna   i wczesnoszkolna, a także pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, informatyka, logopedia, muzyka. Nasi nauczyciele nadal podnoszą swe kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach.

 

Grupa I Zajączki
mgr Iwona Olejnik - nauczyciel dyplomowany
mgr Violetta Kuśmirek - nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Tomaszczyk - nauczyciel

 

Grupa II Myszki
mgr Iwona Gorczyca – nauczyciel mianowany

mgr Janina Dalewska – nauczyciel dyplomowany

 

Grupa III Sówki
mgr Danuta Welke – nauczyciel dyplomowany

mgr Janina Dalewska - nauczyciel dyplomowany

 

Grupa IV Świetliki
mgr Anna Gałowicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Patrycja Jarecka - nauczyciel kontraktowy

 

Grupa V Kotki
mgr Adriana Ciechacka - nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Korpys – nauczyciel dyplomowany

 

Grupa VI Jeżyki
mgr Anna Miszewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Milewska - nauczyciel kontraktowy

 

Grupa VII Żabki
mgr Milena Hryniewicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Tomaszczyk - nauczyciel

 

Grupa VIII Kreciki
mgr Joanna Malich – nauczyciel mianowany

mgr Karolina Niedziela - nauczyciel kontraktowy

 

Grupa IX Tygryski
mgr Izabela Tomasik – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Siegieda – nauczyciel kontraktowy