W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych takich jak:

 

  • zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • zajęcia nowatorską metodą Tupu-Tan
  • zajęcia z wykorzystaniem wiatraka matematycznego
  • zajęcia: intelektualne, językowe, ruchowe, artystyczne prowadzone przez nauczycieli w grupach
  • zajęcia wspomagające: logopedia, integracja sensoryczna