Kształtowanie właściwej postawy wobec natury powinno  się rozpocząć już od najmłodszych lat, pamietając o tym, że wpływając na rozwój postaw proekologicznych u dzieci należy zapewnić im bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcać do spontanicznej obserwacji środowiska naturalnego. Poprzez szeroko pojętą edukację ekologiczną pragniemy dostarczać dzieciom rzetelnej wiedzy o środowisku, przemawiać do ich wyobraźni, kształtować w nich wrażliwość na piękno przyrody oraz rozwijać umiejętności a także chęć działania na rzecz środowiska. Bardzo ważne jest, aby dzieci były nie tylko biernymi odbiorcami, ale mogły również same aktywnie włączać się w podejmowane przez nauczycieli działania, aby miały szansę zdobytą w czasie zajęć wiedzę zastosować w praktyce np. poprzez udział w różnego rodzaju doświadczeniach, pokazach, konkursach, inscenizacjach, akcjach ekologicznych.

W naszej placówce podejmujemy szereg działań proekologicznych. Organizujemy różnego rodzaju akcje, hapeningi, bierzemy udział w konkursach i innych przedsięwzięciach związanych z ekologią. Każdego roku szkolnego nasze przedszkole włącza się w akcje i obchodzi święta takie jak:

  • Sprzątanie Świata
  • Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
  • Zbiórka Elektrośmieci
  • Święto Wody
  • Leśna Skrzynia Skarbów
  • Godzina dla Ziemi
  • Listy dla Ziemi
  • Międzynarodowy Dzień Ziemi
  • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
  • Selektywna Zbiórka Odpadów