O rety! Już w przedszkolu  flażolety!

Innowacja pedagogiczna  z edukacji muzycznej

w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika”

 

Od marca 2021 roku realizowano innowację pedagogiczną z edukacji muzycznej z wykorzystaniem flażoletów. Autorką innowacji jest Anna Miszewska
– nauczyciel Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika”, doradca metodyczny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli Innowacją zostały objęte dwie grupy przedszkolne. Innowacja skierowana jest do dzieci przedszkolnych
i dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, a także specyfiki grupy.
Celem  innowacji jest rozwijanie kompetencji kluczowej w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Treści programowe innowacji zawarte są w obszarze podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  Na podstawie innowacji „O Rety! Już w przedszkolu flażolety?” został opracowany i realizowany program zajęć umuzykalniających. Umuzykalnienie prowadzone było, zgodnie z planem rozkładu zajęć dodatkowych i harmonogramem zajęć flażoletowych.

Efekty działań innowacyjnych w drugim semestrze

Dzieci:

- przygotowywały repertuar flażoletowy  na uroczystość z okazji:

  • Dnia Ziemi ,
  • Dnia Mamy i Taty,
  • Dnia Dziecka,
  • Pożegnania Przedszkola,
  • Powitania wakacji,

-  brały udział w filmach pokazowych dla nauczycieli i rodziców

Podczas filmów dzieci prezentowały:

  • granie melodii z układem 3 palcowym,
  •  rytmizację piosenek,
  • granie w kanonie,
  • granie solo,
  • łączenie gry z tańcem i ruchem.

Dzieci  podejmowały również próby gry na instrumencie  metodą bałwankową,

poznawały możliwości instrumentu dętego jakim jest flażolet, improwizowały
i tworzyły własne melodie na flażolecie.

Ponadto materiały dydaktyczne, audiowizualne z technik i metod wykorzystanych do zajęć dodatkowych opartych na innowacji zostały przekazane innym nauczycielom w ramach wymiany doświadczeń zawodowych. Flażolet uczy dzieci pamięci matematycznej, sprawności manualnej, koordynacji ruchowej, wzrokowej, skupienia uwagi, działania w zespole, zdyscyplinowania. Pobudza intelekt, a przede wszystkim uwrażliwia słuch muzyczny.  Nauka gry
na flażolecie będzie dobrą bazą przygotowującą dzieci do nauki gry na flecie
w szkole.  Na etapie przedszkola dzieci mają możliwości gry co najwyżej melodii 3 palcowych, nieliczne uzdolnione muzycznie i manualnie dzieci potrafią grać bardziej skomplikowane melodie. Inwencja twórcza nauczyciela 
ma niewątpliwie duże znaczenie w wykorzystaniu instrumentu jakim jest „flecik polski” .