Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

- w godzinach od 8.00 do 13.00 (5 godzin dziennie) przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

- do godz. 800 i po godz. 1300 opłata wynosi 1 zł dla dzieci 3,4,5-cio letnich (za każdą rozpoczętą godzinę zajęć). Od 1 września 2021 roku dzieci 6-cio letnie zgodnie z  nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, są zwolnione z opłat.

- dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł

Opłaty wnoszone są miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, na konto przedszkola.

PKO S.A.   84 1240 6452 1111 0010 4798 5800

Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej placówki, mogą sprawdzić kwotę należną do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkola na stronie:

www.p43.eprzedszkolaczek.pl

Po login i PIN dostępu do indywidualnych kont należy zgłosić się do sekretariatu.

Jeżeli mają Państwo potrzebę posiadania karty magnetycznej:

 

Zamówienie dodatkowych kart magnetycznych można składać na stronie internetowej -
link do zamawiania kart: http://karty.syntio.pl/przedszkole-43

Koszt wytworzenia 1 karty wynosi 7,5 zł – płatne przy zamówieniu przelewem na konto bankowe firmy Proxymedia, odbiór w sekretariacie przedszkola.

GODZINY OTWARCIA

  1. Przedszkole nr 43 „ U Krecika Szybownika” jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Bydgoszcz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
  2. Przedszkole czynne jest cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez dyrektora przedszkola.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (w wyjątkowych wypadkach od 2,5 lat).
  4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  5. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 11 godzin

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 6:00-17:00

 

Godziny Posiłków:

- 8:30 śniadanie

- 11:00 drugie śniadanie

- 13:30 obiad

 

Sekretariat :

czynny w godzinach

6:30 – 14:30

Kontakt do sekretariatu: 885-554-585, 52-344-71-15