Od kilku lat nasze przedszkole uczestniczy w miejskim projekcie ekologicznym pt. „Leśna skrzynia skarbów”. Projekt polega na realizowaniu w placówce tematyki leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały zgromadzone w „Leśnej Skrzyni Skarbów”, która podróżuje po placówkach oświatowych.

W ramach projektu dzieci poznają środowisko lasu, warunki życia zwierząt, ptaków, owadów i roślin. Na szczególną uwagę zasługują ciekawe pomoce dydaktyczne, które „wędrują” przez placówki edukacyjne w postaci magicznej skrzyni skarbów. Literatura przyrodnicza dla dzieci, gry, plansze, zagadki, postacie zwierząt, ptaków, owadów, lupy, mikroskopy to skarby, które podróżują w skrzyni i są ciekawą formą zabawy dla dzieci, oraz inspiracją  dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Ewaluacją projektu jest wystawa w Nadleśnictwie Żołędowo, która przedstawia efekty pracy oraz osiągnięcia placówek z zakresu edukacji leśnej, przyrodniczej, ekologicznej w danym roku szkolnym.